ÁSZF

Üdvözöljük weboldalunkon!

Az alábbi tájékoztató szabályozza a www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu használatának általános feltételeit.

 

Ezt a Weblapot BMC Strong Solution Bt. üzemelteti.

Cégnév:                    BMC Strong Solution Bt.
Székhely:                  3525 Miskolc, Csermely u.52, Magyarország
Adószám:                  25847927-1-05
Cégjegyzékszám:       05-06-017967
Bejegyző bíróság:      Miskolci Törvényszék Cégbírósága

 

Felhasználó a Weblaphoz történő csatlakozással adatok keresésével és adatokhoz történő hozzáféréssel, a Weblapon történő regisztrációval, a Webboltban történő vásárlással vagy a Weblap bármilyen más módon történő használatával egyúttal kötelező érvényűen elfogadja az alábbi feltételeket, amelyek időről időre változhatnak.

 

ÁSZF hatályos változata közzétételének napja: 2018. febrúar.07.

 

www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu a Felhasználónak a Weblaphoz történő hozzáférése biztosításához, továbbá a Webboltban történő vásárlás lebonyolításához szükséges személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Eht.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII törvénnyel (a továbbiakban: „Elektronikus kereskedelmi törvény”) – összhangban, biztonságosan kezeli.

 

A Weblap üzemeltetése során a Weblap látogatói számítógépének a Weblaphoz történő csatlakozásához, a létrejött kapcsolat fenntartásához, továbbá a rendszer működéséhez technikailag nélkülözhetetlen adatait www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu automatikusan rögzíti. Ezen adatokat www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu az Eht. a 154. § (3) bek., valamint az Elektronikus kereskedelmi törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján kezeli.

 

A Webboltban történő vásárláshoz a Weblapon történő előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció során www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu a vásárláshoz és szállításhoz szükséges alábbi adatokat rögzíti és tárolja:

A Webboltban történő vásárláshoz és a szállításhoz nélkülözhetetlen adatok,

  • Bejelentkezési alapadatok: email-cím, jelszó,
  • Számlázási cím: ország, vezetéknév, utónév, irányítószám, település, utca, házszám, emelet,
  • Szállítási címnek a Számlázási cím alatt fellelhető kategóriáknak megfelelő adatai, amennyiben a számlázási és a szállítási cím eltérnek egymástól.

A fenti adatokat www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu biztonságosan, az Elektronikus kereskedelmi törvény 13/A. § (1)-(3) bekezdései alapján kezeli.

A Webboltban történő vásárlást megkönnyítő, a felhasználó szabad döntése alapján megadható adatok:

  • Számlázási címhez kapcsolódóan: telefonszám, faxszám, egyéb önkéntesen megadott adat;
  • Szállítási címhez kapcsolódóan a Számlázási cím alatt megadható kategóriáknak megfelelő adatok, amennyiben a szállítási és a számlázási cím eltérnek egymástól.

A előző pontban foglalt adatok megadása egyúttal az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást is jelenti.

A Webboltban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu és egyéb szolgáltatók Felhasználó számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t helyez el. A jelen ÁSZF elfogadása egyben a cookie-k használatához történő hozzájárulást is jelenti. Amennyiben Felhasználó nem kíván cookie-kat használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. A cookie-k használatának letiltása korlátozhatja Weblap funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

A cookie-k segítségével www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu az alábbi adatokat a következők szerint rögzíti és  tárolja:

  • Felhasználó kosarának tartalma az utolsó látogatástól számított 30 napig,
  • Felhasználó által választott nyelv és ország az utolsó látogatástól számított 365 napig,
  • Regisztrált Felhasználó belépéséhez szükséges titkos azonosító a böngésző munkamenet (session) idejére.

A Weblapon az alábbi szolgáltatók szintén elhelyezhetnek cookie-kat:

Amennyiben Felhasználó a PayPal rendszer alkalmazásával vásárol kottát, a PayPal rendszer a Felhasználó és www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu között létrejött szerződésről a PayPal általános szerződési feltételeiben meghatározott adatokat tárolja.

PayPal azonosító adatai és további információ az adatkezeléssel kapcsolatban:

PayPal, Inc., 2211 N. First St., San Jose, CA 95131, USA,

https://cms.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=en_US

 A jelen ÁSZF elfogadása egyben a kezelt személyes adatok tárolásához, őrzéséhez történő hozzájárulást is jelenti. www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu Felhasználó személyes adatait a regisztráció időpontjától a regisztrációra vonatkozó törlési igény bejelentéséig kezeli. A törlési igény bejelentése esetén www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu a személyes adatokat az igény bejelentésétől számított 5 munkanapon belül törli.

A  kottát vásárló Felhasználók számlázási és szállítási adatai az www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu telephelyén lévő vállalatirányítási rendszerbe kerülnek, amely ezeket az adatokat a magyar számviteli törvénynek megfelelően elektronikus bizonylat formájában tárolja a regisztráció Weblapról való törlése után is.

www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu a személyes adatait a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem használja fel.

Felhasználó kérésére www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu tájékoztatást nyújt személyes adatai kezelésének és feldolgozásának körülményeiről, a helytelenül kezelt személyes adatokat helyesbíti, valamint a törvényi felhatalmazás alapján kezelt személyes adatokon (kötelező adatkezelés) kívüli adatokat zárolja vagy törli.

Felhasználó is bármikor módosíthatja megadott személyes adatait a Weblap „Adataim” menüpontja alatt.

Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint ezen jogai megsértése, a jogsértés közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Webboltban történő vásárláshoz a Weblapon történő regisztráció szükséges.

www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu kottáit Felhasználó a Webboltban digitális vagy nyomtatott formában vásárolhatja meg. A kottára vonatkozó adásvételi szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, azt www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető. Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy a Webbolt kínálatából kiválassza a megvásárolni kívánt kottát és azt a boltot, ahol a kottát ténylegesen meg szeretné vásárolni. Rendelését ebben az esetben www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu a kiválasztott boltnak továbbítja, és a szerződés létrejöttében kizárólag közvetítőként működik közre. Ez esetben nem jön létre szerződés www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu és Felhasználó között.

Hasonlóan egy valóságos bolthoz, Felhasználónak a megvásárolandó Kottákat egy (ezúttal virtuális) kosárba kell raknia.

Felhasználó kosarába egyaránt tehet nyomtatott és digitális Kottákat is. A Kottákat egészen a megrendelés elküldéséig eltávolíthatja kosarából.

A letölthető (digitális) Kottát hitelkártyával közvetlenül vagy a Pay Pal rendszeren keresztül lehet megvásárolni. (Felhasználó itt olvashat magyar nyelvű leírást a PayPal-rendszerről.) A fizetés után a Kotta azonnal kinyomtatható.

A nyomtatott kottát a PayPal rendszeren keresztül történő kifizetése után www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu két munkanapon belül postázza. A postaköltség Magyarországon 700 Ft + ÁFA. 6.000 Ft értékű rendelés felett a postaköltséget Magyarország területén belül történő szállítás esetén www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu állja.

  1. szeptemberétől www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu utánvétes postai szállítással is küld kottát Magyarországra. Az utánvétes szállítás ára 10.000 Forintos megrendelés alatt 1.500 Ft + ÁFA, efelett ingyenes.

Külföldre a szállítási költség országonként eltérő. A megfelelő összeget a kosárban a rendelés elküldése előtt láthatja.

Amennyiben Felhasználó egy megrendelt és raktáron levő Kottát egy héten belül; egy külföldről megrendelendő Kottát pedig 4 héten belül nem kapna meg, jelezze azt www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu-nak.

Felhasználó vásárlásáról www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu a Felhasználó választása szerint nyugtát, papíralapú vagy elektronikus számlát állít ki.

Amennyiben Felhasználó digitális Kottát rendel, és vásárlásáról nem kéri számla kiállítását, www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu a vásárlásról digitális nyugtát állít ki.

A papíralapú számlát www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu nyomtatott Kotta vásárlása esetén a Kotta szállításával egyidejűleg küldi meg.

Az elektronikus számlát Felhasználó az "Adataim - Korábbi rendelések" oldalon találja meg rendelése feldolgozását követő 24 órán belül.

Az elektronikus számlát www.guitarmusic.superwebaruhaz.hu az adóhatóság által elfogadott elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott PDF formátumban bocsátja rendelkezésére. Az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra. Felhasználó mint adóalany feladata az elektronikusan aláírt számla letöltése és annak archiválása.

A 2004-ben módosított Szerzői Jogi Törvény értelmében jogvédett mű kottájáról még magáncélból sem lehet másolatot készíteni, ez a cselekedet törvénybe ütközik. Tilos tehát a Kottákat fénymásolni, beszkennelni, lefényképezni, vagy bármilyen más reprográfiai módon többszörözni.

Digitális Kotta esetében, mivel az természeténél fogva vissza nem szolgáltatható terméknek minősül, a 17/1999 (II.5.) Korm. Rendelet 5. § c) pontja alapján az elállási jog nem gyakorolható.

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, és a Kotta vételére kötött adásvételi szerződés Felhasználó választása szerint magyar vagy angol nyelven jön létre.

A jelen ÁSZF-re és a jelen ÁSZF alapján kötött Kották adásvételére vonatkozó szerződésekre a magyar jog az irányadó. Bármely jogvita felmerülése esetén a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.